החשיבה החינוכית צהרונים

המקום, הזמן והנפש. 

שעות הפעילות מאפשרות מענה הוליסטי לילדים כהמשך אינטראקציה לימודית/חינוכית, חברתית ורגשית עם הסובבים אותם במרחבי הזמן והמקום לאורך המשך שהותם בבית הספר ובגן הילדים. 
המקום ברובו מהווה המשך ישיר למקום שהותם בבוקר ולעיתים במקום ייעודי שונה.  
הנפש  כל ילד הוא עולם רגשי עשיר הנצרך לחום, הכלה וקבלה.  
הזמן מאפשר ומאתגר, תלוי גיל ואישיות של הילד ומה עבר עליו מאז נפרד ממשפחתו.

התכנית החינוכית שלנו מאזנת בין כל אלו ומעניקה לילד מענה היקפי על בסיסי צלעות המשולש אלו. בפן הלימודי ניתן מענה בהכנת שיעורי הבית ובהכרת עולמות תוכן מעשירים נוספים ומשלימים לתכנית הלימודים, זאת לצד הצורך באוורור מיום לימודים פורמאלי.

בהיבט החברתי, מערכי כישורי החיים וההעצמה האישית מאפשרת הן היכרות עם הכוחות שבי, חוזקות ושאיפות והן קבלת החבר, השונה, האחר ופיתוח רגישות לצרכיו השונים משלי. בהיבט הרגשי, אנו מעודדים שיח מקרב אודות אתגרים, קשיים אישיים, חברתיים ומשפחתיים, כל זאת לאור הזמן הארוך בו הוא נמצא בריחוק מהסביבה המוכרת, הטבעית והבית החם.