אודות קיטו מרום

קיטו מרום הינה חברה פרטית המבורכת בראייה חברתית רחבה, מנהלת ומפעילה למעלה מ 25- שנים, פרויקטים חינוכיים הפועלים בבתי הספר ובגני הילדים בכל המגזרים בחברה הישראלית במדינת ישראל. הפרוייקטים מבוססי כח אדם נרחב ותוכן מבוצעים עבור משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים.

פרויקטים מובילים
תוכניות העשרה
תוכנית
תוכנית קרב ותל”ן
תכנית ניצנים וצהרונים
תכנית ניצנים וצהרונים גני ילדים ובתי ספר
קייטנות
קייטנות ביה"ס של החופש הגדול
חונכויות
חונכויות “צומחים יחד”
סוד הקסם

החברה מעסיקה כ 1,000 עובדים באופן ישיר, באמצעות מטה מקצועי הכולל מנהלת פדגוגית, יועצות חינוכיות ורכזי הדרכה, לצד צוות תפעולי שבו מנהלת תפעול, רכזי פרויקטים ורכזי יישובים. מתודולגית העבודה, שנרכשה ופותחה בשנות הניסיון המצטבר וכח האדם המקצועי הפועל בחברה לאורך שנים, מאפשרים עקומת למידה מהירה.