החשיבה החינוכית בתי הספר של החופש הגדול

הילד במרכז

הרחבת ימי הלימוד אל חודש יולי, לאחר קבלת התעודות, מאפשר היכרות מחודשת עם הילד. המתח הלימודי, המבחן, החשש מהמיצב והתוצאה אינם הנושא והדבר מאפשר הסתכלות חינוכית, חברתית ורגשית אחרת. אנו מעודדים את הצוותים להיחשף לפן חדש, אחר ופחות מוכר של התלמיד ולהעצימו, דבר שאינו תמיד מתאפשר לאורך שנת הלימודים הפורמאלית. 

חברת קיטו מרום, במסגרת קיום הוראות והנחיות משרד החינוך, מאפשרת הן למורה או למדריך והן לתמיד להנות בימים אלו מזווית שונה, אחרת. על בסיס נושא מרכז של הקייטנה, נבנית יחד עם בית הספר תכנית פדגוגית כיתתית אשר לה ביטוי סמי לימודי וביטוי חוויתי נרחב בדמות, יצירה עצמית, חוגי העשרה, סדנאות ומופעים. עולם התוכן הכולל תכנית פדגוגית מותאמת, חוגי העשרה מגוונים, סדנאות ומופעים מנוהל בניהול עצמי מבחינה תקציבית ולכל רכזת ביה"ס ישנו תקציב בו יכולה להשתמש כראות עיניה ולאור החשיבה הפדגוגית המותאמת לאני מאמין של בית הספר.

גני הילדים מנוהלים באמצעות רכזות אשכול מקצועיות, בליווי ובפיקוח מתמיד. עבר הצוותים החינוכיים נבנתה תכנית פדגוגית הנעה בצירים משתלבים: מועדי השנה, נושאים חודשיים ומפגשים יומיים, זאת בשילוב עם הנחיות ותכני תכנית ניצנים והתוכניות המוכרות במסגרתה.

חשביה חינוכית