עולמות תוכן צהרונים

כחלק מההבנה שהילד נמצא בידינו "בשעות ביניים" חשובות ביותר, בין שעות הערנות של הבוקר הפורמאלי ובין שעות המשפחה לקראת סוף היום, אנו מכירים בכך שאת השעות הללו יש לנצל היטב כשעות צמיחה באמצעות יצירה, משחק והעשרה. לשם כך פיתחה חברת קיטו מרום תכנית פדגוגית ענפה דו שנתית המובנת מסדר יום אחיד, בעל פרקי זמן לא ארוכים ומשתנים בין פלח לפלח. באמצעות נושא חודשי אליו מתלווים הסיפורים, השירים והיצירות, נבנית אווירה ייחודית לשעות השהות המשותפות.


דוגמאות מעולם התוכן:
1. מדענים צעירים
2. טבחים צעירים
3. זאולוגיה וטבע
4. מנהיגות


מגוון חוגי ההעשרה, גם הם חלק מחוזקות חברת קיטו מרום. מעצם היותנו במשך שנים רבות חברת העשרה אשר עד היום ממשיכה לקיים ולהפעיל שעות העשרה בכל רחבי הארץ באמצעות מחלקת ההדרכה שלנו, אנו דואגים כי אלו ייבחרו בקפידה. החוגים מבוצעים באמצעות טובי המדריכים, אשר הוכשרו לגילאים הרלוונטיים ומועברים במקצועיות רבה ובהתאמה לגיל ולרמת הקבוצה, לפי הנחיית הרשות המקומית.